JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA UZIMANJE UZORAKA I ANALIZU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI MLIJEKA, ANALIZU VODE IZ IZVORIŠTA NA PG (BUNAR), ANALIZA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, UZORKOVANJE JAJA PERADI NA SALMONELU I KALCIFIKACIJA TLA U 2024. GODINI

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 6 i 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora za uzimanje uzoraka i analizu zdravstvene ispravnosti mlijeka , analizu vode iz izvorišta na PG (bunar), analiza poljoprivrednog zemljišta, uzorkovanje jaja peradi na salmonelu i kalcifikacija tla KLASA:320-01/24-01/04, URBROJ: 2103-1-01-24-9), Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 5. travnja 2024. godine objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA UZIMANJE UZORAKA I ANALIZU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI MLIJEKA, ANALIZU VODE IZ IZVORIŠTA NA PG (BUNAR), ANALIZA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, UZORKOVANJE JAJA PERADI NA SALMONELU I KALCIFIKACIJA TLA
U 2024. GODINI.

Privitci

Back to top
Skip to content