Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za uzimanje uzoraka i analizu zdravstvene ispravnosti mlijeka, analizu vode iz izvorišta na pg (bunar), analiza poljoprivrednog zemljišta, uzorkovanje jaja peradi na salmonelu i kalcifikacija tla od 2022. do 2027. godine

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 6 i 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora za uzimanje uzoraka i analizu zdravstvene ispravnosti mlijeka , analizu vode iz izvorišta na PG (bunar), analiza poljoprivrednog zemljišta, uzorkovanje jaja peradi na salmonelu i kalcifikacija tlaod 2022. do 2027. godine (KLASA: 320-01/21-01/03,URBROJ: 2103/01-01-22-9), Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 25. travnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za uzimanje uzoraka i analizu zdravstvene ispravnosti mlijeka, analizu vode iz izvorišta na pg (bunar), analiza poljoprivrednog zemljišta, uzorkovanje jaja peradi na salmonelu i kalcifikacija tla od 2022. do 2027. godine.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content