Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za 2023. godinu

Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara 3a/15, 1/20 i 1/21), Grad Bjelovar, dana 30. rujna 2022. godine, objavljuje Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za 2023. godinu.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content