Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju građevinskog zemljišta u Ulici K. Odaka u Bjelovaru

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju građevinskog zemljišta u Ulici K. Odaka u Bjelovaru, k.č.br. 1289/6, k.o. Bjelovar Novi, KLASA: 944-01/23-01/09, URBROJ: 2103-1-01-23-4 od 13. 03. 2023. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju građevinskog zemljišta u Ulici K. Odaka u Bjelovaru.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Bjelovar Novi i to: k.č.br. 1289/6, Broj D.L. oranica u Bjelovaru, K. Odaka, površine 543 m², zk.ul.br. 1731, po početnoj cijeni od 17.600,00 EUR/ 132.607,20 HRK (fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content