Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju k.č.br. 1631/2, k.o. Prgomelje

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju k.č.br. 1631/2, k.o. Prgomelje, KLASA: 945-01/24-01/14, URBROJ: 2103-1-08-01-04-24-3 od 15. 05. 2024. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju k.č.br. 1631/2, k.o. Prgomelje.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Prgomelje i to: k.č.br. 1631/2, put, površine 182 čhv, zk.ul.br, POPIS I po početnoj cijeni od 660,00 EUR.

Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content