Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara, zemljišta u Gudovcu

Grad Bjelovar, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju zemljišta u Gudovcu, KLASA: 945-01/22-01/50, URBROJ: 2103-1-01-22-3 od 28. studenoga 2022. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara, zemljišta u Gudovcu.

A) Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara i to:
1. čkbr. 1471/3 oranica, površine 1802 m2 , upisana u zk.ul.100 k.o. Gudovac, po početnoj cijeni od 11.457,66 HRK/1520,69 EUR (fiksni tečaj konverzije:7,53450);
2. čkbr. 1471/7 oranica površine 578 m2, upisana u zk.ul.100 k.o. Gudovac po početnoj cijeni od 1.751,34 HRK/232,44 EUR (fiksni tečaj konverzije:7,53450);

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content