Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u Šarengradskoj ulici u Bjelovaru

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju k.č.br. 1830/2, zk.ul.br. 2791, k.o. Bjelovar Novi od 15. 03. 2023. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u Šarengradskoj ulici u Bjelovaru.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Bjelovar Novi i to: k.č.br. 1830/2, Broj D.L. 12-3, Šarengradska dvorište, zk.ul.br. 2791, površine 35 m2, po početnoj cijeni od 2.500,00 EUR/ 18.836,25 HRK (fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content