Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju k.č.br. 1509/7, k.o. Bjelovar Novi KLASA: 945-01/21-01/40, URBROJ: 2103/01-01-21-4 od 12. studenog 2021. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara.

 Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Bjelovar – Novi i to: k.č.br. 1509/7, Broj D.L. 15-4, 16-3, zemljište za sport i rekreaciju, Podravska, površine 1146 m², zk.ul.br. 2951, po početnoj cijeni od 84.700,00 kn (osamdesetčetiritisućesedamstokuna).
Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content