Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara – Bjelovar Novi

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Bjelovar Novi i to:  k.č.br. 1722, broj D.L.16-2, 16-1, dvorište Blajburških žrtava, površine 1321 m², zk.ul.br. 2513, po početnoj cijeni od 50.000,00 kn (pedesettisućakuna).
Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

U nastavku preuzmite dokumentaciju iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content