Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara – Blagoja Berse

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju garažnog mjesta u Ul. Prilaz B. Berse II k.č.br. 1267/3, zk.ul.br. 2870, k.o. Bjelovar Novi od 21. 03. 2022. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara.

A) Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Bjelovar-Novi i to: k.č.br. 1267/3, Broj D.L. 12-1, pašnjak, Blagoja Berse, površine 18 m², zk.ul.br. 2870, po početnoj cijeni od 8.100,00 kn (osamtisućastokuna). Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content