Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara – istočna zaobilaznica

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Grad Bjelovar i to: – k.č.br. 1358/3 (kat.br. 3681/2, k.o. Bjelovar), livada Istočna obilaznica, površine 649 m², zk.ul.br. 5087, po početnoj cijeni od 60.000,00 kn (šezdesettisućakuna).
Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Sve informacije oko Javnog poziva mogu se dobiti na telefon 043/622-054 ili 043/622-056.

U privitku preuzmite dokument natječaja.

Privitci

Back to top
Skip to content