Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara – Prgomelje

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju k.č.br. 1255/2, k.o. Prgomelje, KLASA: 944-01/21-01/38, URBROJ: 2103/01-01-21-4 od 23. rujna 2021. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Prgomelje i to: k.č.br. 1255/2, oranica poljice, površine 258 čhv (928 m²), zk.ul.br. 1375, po početnoj cijeni od 12.000,00 kn (dvanaesttisućakuna).

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

U nastavku preuzmite natječaj iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content