Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara – Prgomelje

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Prgomelje i to: -k.č.br. 1255/2, oranica poljice, površine 258 čhv (928 m²), zk.ul.br. 1375, po početnoj cijeni od 12.000,00 kn (dvanaesttisućakuna).
Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Sve informacije oko Javnog poziva mogu se dobiti na telefon 043/622-054 ili 043/622-056.

U privitku preuzmite dokument natječaja.

Privitci

Back to top
Skip to content