Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, u Ulici Andrije Konca u Bjelovaru

Grad Bjelovar, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju nekretnine u Ulici Andrije Konca, KLASA: 944-01/23-01/10, URBROJ: 2103-1-01-23-3 od 14. ožujka 2023. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, u Ulici Andrije Konca u Bjelovaru.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara – građevinsko zemljište na uglu ulica Andrije Konca i Anzelma Canjuge – čkbr. 1290/4 Andrije Konca livada, površine 1233 m2 upisana u zemljišnoknjižni uložak/ pl broj 2494, k.o. Bjelovar Novi po početnoj cijeni od 39.820,00 EUR/ 300.023,79 EUR (fiksni tečaj konverzije:7,53450).

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content