Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, u Ulici Andrije Konca u Bjelovaru

Grad Bjelovar, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju nekretnine u Ulici Andrije Konca, KLASA: 944-01/22-01/33, URBROJ: 2103-1-01-22-9 od 6. rujna 2022. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, u Ulici Andrije Konca u Bjelovaru.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara – građevinsko zemljište na uglu ulica Andrije Konca i Anzelma Canjuge- čkbr. 1290/4 Andrije Konca livada, površine 1233 m2 upisana u zemljišnoknjižni uložak/ pl broj 2494, k.o. Bjelovar Novi po početnoj cijeni od 300.000,00 HRK; 39.816, 84 EUR (fiksni tečaj konverzije:7,53450)

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

U nastavku preuzmite dokument natječaja.

Privitci

Back to top
Skip to content