Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, u Ulici Žaljka Markovića u Bjelovar

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju nekretnine u Ulici Željka Markovića, KLASA: 944-01/21-01/32, URBROJ: 2103-1-01-22-8 od 9. svibnja 2022. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, u Ulici Žaljka Markovića u Bjelovar.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, zk.ul.br. 1618 k.o. Grad Bjelovar i to: čkbr. 1806/1 (katastarske oznake 4349/1) Željka Markovića dvorište i kuća (stambena zgrada) kbr.36, ukupne površine 1207 m2, po početnoj cijeni od 521.000,00 HRK; 69.148,58 EUR (fiksni tečaj konverzije:7,53450).

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content