Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, zemljišta na Lepircu – čkbr. 9/40 k.o. Bjelovar Novi

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju zemljišta -čkbr.9/40 k.o. Bjelovar Novi, KLASA: 944-01/23-01/05, URBROJ: 2103-1-08-01/2-23-3 od 28. veljače 2023. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, zemljišta na Lepircu- čkbr. 9/40 k.o. Bjelovar Novi.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, čkbr. 9/40 Lepirac oranica, površine 7833 m2 upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 3514, k.o. Bjelovar Novi, po početnoj cijeni od 94.000,00 EUR/ 708.243,00 HRK (fiksni tečaj konverzije:7,53450).

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content