Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, zemljišta u Srijemskoj ulici

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju zemljišta u Srijemskoj ulici u Bjelovaru, KLASA: 944-01/23-01/07, URBROJ: 2103-1-08-01/2-23-3 od 9. ožujka 2023. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, zemljišta u Srijemskoj ulici.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, čkbr. 1830/6 Srijemska – nerazvrstana cesta, površine 168 m2 upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 3554, k.o. Bjelovar Novi, po početnoj cijeni od 6.620,00 EUR/ 49.878,39 HRK (fiksni tečaj konverzije:7,53450).

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content