Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, zemljišta u Ulici Đure Basaričeka u Bjelovaru

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju zemljišta u Ulici Đure Basaričeka,KLASA: 944-01/23-01/13, URBROJ: 2103-1-08-01-02-23-3, od 22. ožujka 2023. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, zemljišta u Ulici Đure Basaričeka u Bjelovaru.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, čkbr. 1141/11 oranica Đure Basaričeka, površine 93 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 2872, k.o. Bjelovar Novi, po početnoj cijeni od 2.750,00 EUR/ 20.719,88 HRK (fiksni tečaj konverzije:7,53450).

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content