Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, zemljišta u Zvijercima

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju zemljišta u Zvijercima, KLASA: 945-01/22-01/37, URBROJ: 2103-1-01-22-3 od 19. prosinca 2022. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara, zemljišta u Zvijercima.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, čkbr. 1470/2, oranica Stari vrt, površine 169 čhv (=608 m2) upisana u zk.ul. 1867, k.o. Gornje Plavnice, po početnoj cijeni od 8.000,00 HRK / 1.061,78 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content