Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju osobnih automobila u vlasništvu Grada Bjelovara

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju osobnih automobila u vlasništvu Grada Bjelovara, KLASA: 940-01/22-01/51, URBROJ: 2103-1-01-22-7 od 28. listopada 2022. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju osobnih automobila u vlasništvu Grada Bjelovara.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za pokretnine- osobne automobile u vlasništvu Grada Bjelovara:

  1. OPEL MERIVA ENJOY 1,4 XEP, broj šasije:WOLOXCE7584443104, godina proizvodnje 2008. po početnoj cijeni od 6.386,00 HRK/ 847,57 EUR (fiksni tečaj konverzije:7,53450).

Uz kupoprodajnu cijenu, kupac je dužan platiti i troškove procijene te troškove objave oglasa u javnom glasilu.
Procjembeni elaborat u privitku je ovog javnog poziva.
Razgledavanje vozila je moguće uz prethodni dogovor.
Pokretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content