Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju osobnog automobila u vlasništvu Grada Bjelovara – OPEL MERIVA

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju osobnog automobila u vlasništvu Grada Bjelovara, KLASA: 940-01/24-01/64, URBROJ: 2103-1-08-01-2-24-3,od 8. travnja 2024. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju osobnog automobila u vlasništvu Grada Bjelovara.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za pokretninu- osobni automobil u vlasništvu Grada Bjelovara: OPEL MERIVA ENJOY 1,4 XEP, broj šasije:WOLOXCE7584443104, godina proizvodnje 2008. po početnoj cijeni od 243,02 EUR, u što je uključen i PDV.

Privitci

Back to top
Skip to content