Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju zemljišta u Gornjim Plavnicama, Bjelovar

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju k.č.br. 900/28,zk.ul.br. 2372, k.o. Gornje Plavnice , KLASA: 944-01/23-01/16, URBROJ: 2103-1-01-23-4 od 21. 03. 2023. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju zemljišta u Gornjim Plavnicama, Bjelovar.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Gornje Plavnice i to: k.č.br. 900/28 (k.br. 179), oranica točak, zk.ul.br. 2372, površine 825 čhv po početnoj cijeni od 5.420,00 EUR/ 40.837,00 HRK (fiksni tečaj konverzije:7,53450).

Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content