Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju zemljišta u Pakračkoj ulici iza kbr. 7

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju zemljišta u Pakračkoj ulici iza kbr. 7, u Bjelovaru, KLASA: 944-01/23-01/12, URBROJ: 2103-1-01-23-4 od 17. 03. 2023. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju zemljišta u Pakračkoj ulici iza kbr. 7.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara upisane kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Grad Bjelovar i to: k.č.br. 1454/5 (kat.br. 5597/3), livada dabravina, zk.ul.br. 5336, površine 535 m2 po početnoj cijeni od 5.620,00 EUR/ 42.343,89 HRK (fiksni tečaj konverzije:7,53450) i k.č.br. 3321/3 (kat.br. 5982/4), Bjelovar, Pakračka ulica put, zk.ul.br. 5691, površine 280 m2 po početnoj cijeni od 2.900,00 EUR/ 21.850,05 HRK (fiksni tečaj konverzije:7,53450).

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content