Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju zemljišta u Podravskoj ulici u Bjelovaru

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju k.č.br. 1612, zk.ul.br. 2869, k.o. Bjelovar Novi, KLASA: 944-01/23-01/17, URBROJ: 2103-1-01-23-4 od 21. 03. 2023. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju zemljišta u Podravskoj ulici u Bjelovaru.

Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Bjelovar Novi i to: k.č.br. 1612, Broj D.L. 15-4, Podravska dvorište, zk.ul.br. 2869, k.o. Bjelovar Novi, površine 398 m2 po početnoj cijeni od 21.700,00 EUR/ 163.498,65 HRK (fiksni tečaj konverzije:7,53450).

Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content