Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu za medijsko informiranje i promidžbu

Na temelju Odluke o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu za medijsko informiranje i promidžbu (KLASA: 402-01/21-01/01,  URBROJ: 2103/01-01-21-2 od 4. siječnja  2021.), a u cilju proizvodnje i emitiranja kvalitetnih programskih sadržaja u medijima koji su od interesa za Grad Bjelovar, kao i u cilju transparentnosti rada Gradske uprave, pozivamo tiskane te elektroničke medije da se jave na Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu za medijsko informiranje i promidžbu.

Sadržaj prijave na Javni poziv treba sadržavati popunjen, potpisan i pečatom ovjeren obrazac Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu za medijsko informiranje i promidžbu

Prijavu na Javni poziv te svu traženu dokumentaciju treba dostaviti isključivo elektroničkom poštom na mail kturkovic@bjelovar.hr, s naznakom „Prijava na Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu za medijsko informiranje i promidžbu“.

Back to top