Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu za medijsko informiranje i promidžbu

Na temelju Odluke gradonačelnika o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu za medijsko informiranje i promidžbu (KLASA: 402-01/21-01/24, URBROJ: 2103/01-01-21-1 od 22. prosinca 2021.), pozivamo tiskane te elektroničke medije da se jave na Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu za medijsko informiranje i promidžbu.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content