Javni poziv za prodaju zemljišta u Ulici Krste Frankopana javnim nadmetanjem putem usmene javne dražbe

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju zemljišta u Ulici Krste Frankopana javnim nadmetanjem putem usmene javne dražbe KLASA: 944-01/22-01/24, URBROJ: 2103-01-02-22-5 od 29. 03. 2022. godine, raspisuje Javni poziv za prodaju zemljišta u Ulici Krste Frankopana javnim nadmetanjem putem usmene javne dražbe (licitacijom). Predmet Javnog poziva je prodaja zemljišne parcele čkbr. 2871/1 (kat.oz.5035/1), livada u K. Frankopana, površine 1461 m2, upisana u zk.ul.br. 524, k.o. Grad Bjelovar po početnoj cijeni od 1.850.000,00 kuna (milijunosamstopedesettisućakuna).

Za više informacija preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content