JAVNI POZIV za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.“

Na temelju Odluke o raspisivanju javnoga poziva za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.“ (KLASA: 380-01/19-01/09, UR.BROJ: 2103/01-01-19-10) od 23. kolovoza 2019. godine Gradonačelnik Grada Bjelovara dana 2. rujna 2019. godine raspisuje 

JAVNI POZIV

za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2019.“

Tekst Javnog poziva i Prijavnica

Back to top
Skip to content