Javni poziv za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2020.“

Na temelju Odluke o raspisivanju javnoga poziva za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 20120.“ (KLASA: 380-01/20-01/06, UR.BROJ: 2103/01-02-20-7) od 17. srpnja 2020. godine Gradonačelnik Grada Bjelovara dana 14. kolovoza 2020. godine raspisuje 

JAVNI POZIV za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2020.

Manifestacija „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2020.“ održati će se na dane 26. i 27. rujna 2020. godine (subota i nedjelja) na šetnici od Zagrebačke banke do DM-a sa obje strane te u gradskom parku.

Preuzmite dokumentaciju iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content