JAVNI POZIV za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji „Bjelovarsko kulturno ljeto 2021.“

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnoga poziva za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „BJELOVARSKO KULTURNO LJETO 2021.“ (KLASA: 610-02/21-01/14, UR.BROJ: 2103/01-01-21-2) od 24. svibnja 2021. godine Gradonačelnik Grada Bjelovara dana 24. svibnja 2021. godine raspisuje JAVNI POZIV za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji „Bjelovarsko kulturno ljeto 2021.“

Manifestacija „BJELOVARSKO KULTURNO LJETO 2021.“ održati će se na Trgu Eugena Kvaternika (gradski park) u vremenu: 18.6.2021. do 12.9.2021. godine (87 dana) – ugostiteljske djelatnosti – u gradskom parku.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content