Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar 

Privitci

Back to top
Skip to content