Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina unutar Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara za 2021. godinu

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13, 1/18 i 2/20), članka 9. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/18 i 6/20 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina unutar Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara za 2021. godinu (KLASA: 612-08/20-01/05, URBROJ: 2103/01-01-20-4 od 01.12.2020. godine), Gradonačelnik Grada Bjelovara dana 03.12.2020. godine raspisuje Javni poziv za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina unutar Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara za 2021. godinu.

Preuzmite dokumentaciju iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content