Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uzimanje u zakup poslovnog prostora površine 300 m² – 700 m²

KLASA: 372-03/20-01/15
URBROJ: 2103/01-01-20-2
Bjelovar, 19. studenog 2020.

Grad Bjelovar, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za uzimanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/20-01/15 od 17. studenog 2020. koje je donio Gradonačelnik Grada Bjelovara, raspisuje Javni poziv za uzimanje u zakup poslovnog prostora površine 300 m² – 700 m².

Javni poziv za uzimanje u zakup poslovnog prostora površine 300 m² – 700 m²

Privitci

Back to top