Jednostavna nabava usluge pravne i socijalne pomoći i podrške u savjetovalištu za žrtve nasilja – angažman stručnjaka, evidencijski broj nabave: 28-04-U/21

Poštovani,

pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za jednostavnu nabavu usluga pravne i socijalne pomoći i podrške u savjetovalištu za žrtve nasilja – angažman stručnjaka, u projektu “Sigurna kuća – podizanje kvalitete psihoscciialne podrške i boravka”, UP.02.2.2.06.0198, evidencijski
broj nabave: 28-04-U/21.

Predmet je podijeljen u 2 (dvije) grupe te ponuditelj može dostaviti ponudu za svaku pojedinu grupu predmeta nabave. Broj grupa na koje se može javiti jedan ponuditelj nije ograničen.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content