Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konačna lista prvenstva za dodjelu gradskih prostora

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 4. Statuta Grada BJelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 2/21) i članka 13. stavka 1. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 1/16), gradonačelnik Grada Bjelovara utvrdio je Konačnu lista prvenstva za dodjelu gradskih prostora.

Privitci

Back to top
Skip to content