Lista kandidata i poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju

Lista kandidata i poziv za prethodnu provjeru znanja – EU i međunarodna suradnja Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa (u nastavku teksta: Povjerenstvo), utvrđuje LISTU KANDIDATA prijavljenih na Oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme, u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content