Lista kandidata prijavljenih na javni natječaj za Komunalac d.o.o. Bjelovar i Vodne usluge d.o.o.

Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva)( Službeni glasnik grada Bjelovara broj 4/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, utvrđuje

Listu kandidata prijavljenih na javni natječaj za Komunalac d.o.o. Bjelovar i Vodne usluge d.o.o.

Privitci

Back to top
Skip to content