LISTA KANDIDATA prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo na radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove javne nabave

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo), utvrđuje LISTU KANDIDATA prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo na radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove javne nabave (1 izvršitelj / izvršiteljica) (u nastavku teksta: Natječaj) koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Privitci

Back to top
Skip to content