Lista kandidata i poziv na prethodnu provjeru znanja – radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo), utvrđuje Listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora na radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje (u nastavku teksta: Natječaj) koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

U nastavku preuzmite listu kandidata iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content