LISTA KANDIDATA prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša i prirode

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo), utvrđuje LISTU KANDIDATA prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša i prirode koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

U nastavku preuzmite dokument.

Privitci

Back to top
Skip to content