Lista kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu programa Europske unije

KLASA: 112-01/20-01/06
URBROJ: 2103/01-05-20-10
Bjelovar, 28. listopada 2020.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Preuzmite listu iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content