Lista kandidata i poziv na prethodnu provjeru znanja – radno mjesto višeg stručnog suradnika za obračun plaća i drugih naknada i gradsku riznicu

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa (u nastavku teksta: Povjerenstvo), utvrđuje Listu kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme, u Grad Bjelovar, Upravni odjel za financije i javne prihode, za radno mjesto višeg stručnog suradnika za obračun plaća i drugih naknada i gradsku riznicu koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

U nastavku preuzmite listu kandidata iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content