Materijali za 11. sjednicu Gradskog vijeća

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara će se održati 12. srpnja (utorak) 2022. godine u 15:00 sati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2.

Privitci

Back to top
Skip to content