Materijali za 12. sjednicu Gradskog vijeća

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara će se održati 13. rujna (utorak) 2022. godine u 15:00 sati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2.

Privitci

Back to top
Skip to content