Materijali za 21. sjednicu Gradskog vijeća

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara će se održati 28. studenog (utorak) 2023. godine u 15:00 sati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat.

Privitci

Back to top
Skip to content