Materijali za 24. sjednicu Gradskog vijeća

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara će se održati u ponedjeljak, 12. veljače 2024. godine u 15,00 sati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat.

Privitci

Back to top
Skip to content