Materijali za 26. sjednicu Gradskog vijeća

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara će se održati 18. lipnja 2024. godine u 15:00 sati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat.

Privitci

Back to top
Skip to content