Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nabava usluge edukacije za osposobljavanje volontera/ki i stručnjaka/inja savjetovališta na SOS liniji

Nabava usluge edukacije za osposobljavanje volontera/ki i stručnjaka/inja savjetovališta na SOS liniji – angažman stručnjaka/inja te angažmana stručnjaka/inje – voditelja/ice volontera/ki u svrhu provedbe programa SOS linije, evidencijski broj nabave: 23-04-U/21.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content