Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nacrt odluke izmjenama i dopunama Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar

Savjetovanje je otvoreno 16.10.2020.godine.

Privitci

Back to top